Vorstand


Benito Groba (Präsident)
Benito Groba (Präsident)
Giuseppe Panzica (Vizepräsident)
Giuseppe Panzica (Vizepräsident)
Roberto Reale (Aktuar)
Roberto Reale (Aktuar)
Alex Joss (Kassierer)
Alex Joss (Kassierer)

Mitglieder


Elisabete Groba
Elisabete Groba
Luca Melchionna
Luca Melchionna
Alessandro Rodella
Alessandro Rodella
Gianfranco Petrassi
Gianfranco Petrassi
Gianfranco Peluso
Gianfranco Peluso

Dario Blarasin
Dario Blarasin
Gasper Bushaj
Gasper Bushaj
Ciro Verta
Ciro Verta
Francesco Frunchi
Francesco Frunchi
Uwe Knopf
Uwe Knopf

Lulzim Avdyli
Lulzim Avdyli
Christoph Oswald
Christoph Oswald
Tuncay Agac
Tuncay Agac
Pelle Hesselvik
Pelle Hesselvik
Mariano Giddey (Webmaster)
Mariano Giddey (Webmaster)

Giovanni Devito
Giovanni Devito
Nicolò Crimi
Nicolò Crimi
Georgios Tzinoglou
Georgios Tzinoglou
Sandro Tarantino
Sandro Tarantino
Fabio Giddey
Fabio Giddey


Alessandro Carbone
Alessandro Carbone
Sandro Ferraina
Sandro Ferraina
Markus Theiler
Markus Theiler
Francesco Devito
Francesco Devito