Mitglieder


Elisabete Groba
Elisabete Groba
Luca Melchionna
Luca Melchionna
Dusan Rokvic
Dusan Rokvic
Gianfranco Petrassi
Gianfranco Petrassi
Gianfranco Peluso
Gianfranco Peluso

Dario Blarasin
Dario Blarasin
Gasper Bushaj
Gasper Bushaj
Ciro Verta
Ciro Verta
Francesco Frunchi
Francesco Frunchi
Uwe Knopf
Uwe Knopf

Lulzim Avdyli
Lulzim Avdyli
Christoph Oswald
Christoph Oswald
Tuncay Agac
Tuncay Agac
Pelle Hesselvik
Pelle Hesselvik
Jakob Bühlmann
Jakob Bühlmann

Ursula Bühlmann
Ursula Bühlmann
Nicolò Crimi
Nicolò Crimi
Georgios Tzinoglou
Georgios Tzinoglou
Sandro Tarantino
Sandro Tarantino
Mariano Luca Giddey
Mariano Luca Giddey


Alessandro Rodella
Alessandro Rodella
Theiler Markus
Theiler Markus